Köpvillkor

Allmänna villkor för kurs hos Dansskolan Entré - en del av Medborgarskolan

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en kurs/studiecirkel (nedan kallat ”kurs”) hos Dansskolan Entré.

Köpevillkor

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra din anmälan om du meddelar oss inom 14 dagar efter det att du fått en bekräftelse på din anmälan. För övrigt är anmälan bindande enligt följande:

  • Vid återtagande av anmälan senast 7 dagar före kursstart tas en avgift på 10% av kursavgiften, dock lägst 100 kr
  • Vid återtagande av anmälan senare än 7 dagar till och med dag före kursstart, debiteras halva kursavgiften
  • Vid återtagande av anmälan samma dag kursen startar, debiteras hela kursavgiften

För att din avanmälan ska vara giltigt måste du ha fått en skriftlig bekräftelse. Om deltagare avbryter en påbörjad kurs debiteras hela kursavgiften. Om du på grund av sjukdom eller avflyttning från orten måste avbryta kursen kan du mot uppvisande av intyg få del av kursavgiften återbetald. Du betalar för de gånger du deltagit i kursen samt debiteras en administrationsavgift på 10% av kursavgiften.

Återtagande av anmälan efter ångerfristen

Dansskolan Entré tillämpar ett första prova på-tillfälle. Önskar du ej fortsätta kursen efter detta tillfälle kontaktar du entre@medborgarskolan.se eller 010-157 52 00 för avbokning innan tillfälle två. Annars utgår full betalning av kursavgiften.

Bekräftelse

Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post. Om du saknar e-post skickas bekräftelsen med vanlig post. Bekräftelsen skickas första vardagen efter att du gjort din anmälan. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.

Reservanmälan är inte bindande.

Kallelse/faktura

I kallelsen/fakturan anges, förutom kursavgiften, den kurs du anmält dig till med tid och startdatum samt var kursen ska hållas.

Kursavgift och betalning

Kursavgiften för respektive kurs finns angiven i kursutbudet på www.dansskolanentre.se och i bekräftelsen. Du kan välja att betala kursavgiften med kort, swish, eller Medborgarskolan faktura.

Villkor Medborgarskolan faktura

Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från att du får del av fakturan. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift om sextio (60) kr och vi har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Vid behov kan utbildningsavgiften delbetalas. Vänligen kontakta oss om du önskar delbetalning.

Inställd och fullbokad kurs

För att en kurs ska kunna starta krävs ett visst antal deltagare. I vissa fall kan kallelsen komma nära kursstarten. Vi har som rutin att i dessa fall även meddela kursstart via sms och mejl. Om du är osäker på om en kurs kommer att starta är du välkommen att höra av dig via mejl eller telefon. Dansskolan Entré har rätt att ställa in en kurs som inte fått tillräckligt med deltagare för att startas. Om du har betalat in kursavgiften har du i dessa fall rätt att få pengarna återbetalda. Om kursen är fullbokad informeras du av oss.

Kursdeltagare under 18 år

Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss och den underårige anges som den som deltar i kursen och nyttjar Medborgarskolans tjänster. Bekräftelse, faktura och kursspecifik information skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan och kursspecifik information samt bekräftelse skickas även direkt till den underårige.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du försäkrad för olycksfall på väg till och från samt under pågående kurs. Läs mer här.

Kundregister

I och med att du godkänt köpevillkoren i samband med anmälan har du samtyckt till att registreras med personuppgifter i Medborgarskolans kundregister.

Medborgarskolan

Dansskolan Entré är ett eget varumärke inom studieförbundet Medborgarskolan. Kurser som genomförs under namnet Dansskolan Entré anordnas inom Medborgarskolan och ska uppfylla Folkbildningsrådets regler för studiecirklar.

Upphovsrätt och marknadsföring

En hel del av det som kursdeltagare skapar under kursen, såsom texter och konstnärligt material, ensam eller tillsammans med andra, omfattas av upphovsrätt. Varje kursdeltagare erhåller upphovsrätt till det som denne skapat.

Dansskolan Entré ditt samtycke för att lagra och publicera bilder och filmer på dig eller ditt barn på vår webb, sociala mediekanaler och i trycksaker. Genom att godkänna villkoren godkänner du även att du eller ditt barn medverkar på bild och- eller film i marknadsföringssyfte. Skulle du ha invändningar mot detta ber vi dig kontakta entre@medborgarskolan.se eller 010-15 75 200. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gällande lagring av film eller bild, dock behöver du specifikt meddela vilket material det gäller.

Personuppgiftspolicy

Policy för behandling av personuppgifter – Dansskolan Entré är en del av Medborgarskolan.

Läs mer om vår: Personuppgiftspolicy | Dansskolan Entré (dansskolanentre.se)

För fullständiga köpevillkor

https://www.medborgarskolan.se/om-medborgarskolan/kopvillkor/